ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Συμμέτοχοι στη συλλογική αυτή προσπάθεια πρόκειται να είναι όλοι οι κοινωνικοί εταίροι με κοινό σκοπό τη βιωσιμότητα: Πανεπιστημιακοί, Ακαδημαϊκοί, Ανώτατοι  Δικαστικοί Λειτουργοί, Εργαζόμενοι και Συνταξιούχοι, καθώς και Νέοι που διακατέχονται από ανησυχίες για την καριέρα τους με την παρατεταμένη οικονομική κρίση, την ανεργία και το φαινόμενο της φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, την έλλειψη επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας και τη συγκέντρωση δύναμης.

Με τη συλλογική και συντονισμένη εθελοντική αυτή πρωτοβουλία προσδοκάται υπέρβαση από την εικονική πραγματικότητα της κακοδιοίκησης και υποβοήθηση της πραγματικής βιωσιμότητας τον 21ο αιώνα   με οικονομική ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος, κλιματική σταθερότητα και διασφάλιση της βιολογικής ποικιλότητας.

 

ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑ ΜΕΣΩΝ

Το «SITE» αυτό  έχει  υψηλή διαχρονική  κοινωνική στόχευση: τη συλλογική συμβολή στη δημιουργία μιας «συμμετοχικής οικονομίας»    με οδηγό  την αναβάθμιση της  Γνώσης και τη διασπορά της σε όλο το φάσμα των «κοινωνικών εταίρων» και των κοινωνικών θεσμών. Με τον τρόπο αυτό ελπίζεται  να γίνει εφικτός ο συλλογικός μετασχηματισμός των «σύγχρονων προκλήσεων» σε «καινοτομικές ευκαιρίες» βιωσιμότητας κατά τον 21ο Αιώνα και τη Νέα Χιλιετία.  Η στόχευση αυτή ανταπoκρίνεται στην άποψη του ΟΗΕ  για  «Ειρήνη με Πρόοδο», που έχει διατυπωθεί με την έννοια της «Βιώσιμης Ανάπτυξης» από τη λεγόμενη «Επιτροπή Μπούρτλαντ» του ΟΗΕ το 1987  για το «Κοινό μας Μέλλον». Σχετικός στόχος είναι η οικονομική ανάπτυξη σε σύνδεση  με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του κλίματος, με διασφάλιση της βιολογικής ποικιλότητας.

Συμμέτοχοι στην ουσιαστική αυτή πρωτοβουλία δικαιούνται  όλοι οι «κοινωνικοί εταίροι», περιλαμβάνοντας Καθηγητές Πανεπιστημίου, Ακαδημαϊκούς, Υπεύθυνους Φυσικών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΔΙΔ), εκπροσώπηση επίσης της ανεξάρτητης αρχής της Δικαιοσύνης, των Απομάχων και  Συνταξιούχων. Προηγούνται οι  Έφηβοι  νέοι,  που ενώ είναι φυσικοί δικαιολήπτες της Βιώσιμης Ανάπτυξης, έχουν περιέλθει σήμερα σε δεινή οικονομική κατάσταση, με τη βαθειά και παρατεταμένη ύφεση, την υψηλή  ανεργία, και τη «φυγή  στο εξωτερικό» (γνωστό σαν φαινόμενο ¨brain drain), τη μαζική εισροή μεταναστών και  φτηνών εργατικών χεριών, την αποψίλωση του αγροτικού τομέα, το υπέρογκο εξωτερικό χρέος, που πρόκειται να μετακυλήσει στην επόμενη γενιά, κτλ, κτλ.  Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης χρέους, υπάρχει υψηλή ανάγκη για παραγωγικές επενδύσεις και απόκτηση  ανταγωνιστικότητας στη νέα παραλλαγή παγκοσμιοποίησης και της κοντόφθαλμης συγκέντρωσης πλούτου (π.χ. βλέπε ΟΗΕ,  Διασκέψεις Oxfam και Davos Conference το 2015, και  τη Συμφωνία στο Παρίσι για τις απειλές της κλιματικής σταθερότητας στον Πλανήτη (Paris CNN agreement  in 2015). 

Η απαραίτητη μαζική συλλογική προσπάθεια υπηρετεί την πιεστική ανάγκη διαδραστικής αναζήτησης της  “επιστημονικής αλήθειας” για διασφάλιση βιωσιμότητας  στον 21ο Αιώνα με ελπίδες ξεπεράσματος  της  συνεχόμενης στρέβλωσής της, μέσω του  “Horizon 2020”, κλπ  Eυρωπαϊκών Κοινοτικών Προγραμμάτων